برگزیده مطالب

» مزایای پیش تنیدگی » بهبود عملکرد سازه ای
 102 بازدید

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد.

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد.برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی , مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.

گالری فیلم
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ 13036 بازدید