برگزیده مطالب

» مزایای پیش تنیدگی » بهبود عملکرد سازه ای
 89 بازدید

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد.

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد.برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی , مطالب خواندنی
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.

گالری فیلم
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ 656 بازدید