پروژه پیش تنیده کیا مال
 سه شنبه - ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ |    |   بدون نظر |   47 بازدید

نوع سقف

پیش تنیده باندد

مصالح پیش تنیده

کاربری

تجاری – شهربازی

پیش تنیده

مزیت پیش تنیدگی

سقف پیش تنیده باندد

۱- دهانه های بزرگ تا ۱۴ متر

۲- کنسول به طول ۲.۸

۳-افزایش باربری سقف

۴- یکپارچگی سازه در برابر زلزله

 

 

کلمات کلیدی : مزیت پیش تنیدگی /