» مزایای پیش تنیدگی » ایجاد بازشوهای بزرگ در سقف پیش تنیده

ایجاد بازشوهای بزرگ در سقف پیش تنیده

با توجه به  انعطاف  پذیری کابلهای پیش تنیدگی و امکان ایجادبازشو های بزرگ در دال بتنی پیش تنیده و به علت یکپارچگی سقف امکان ایجاد بازشو ها را در سیستم سقف دال بتنی پیش تنیده  خواهیم داشت  .  وجود بازشوهای بزرگ  با ضعف  سازه ای و مشکلات اجرایی  همواره دغدغه طراحان سازه در سایر سیستمهای […]

ایجاد بازشوهای بزرگ در سقف پیش تنیده

با توجه به  انعطاف  پذیری کابلهای پیش تنیدگی و امکان ایجادبازشو های بزرگ در دال بتنی پیش تنیده و به علت یکپارچگی سقف امکان ایجاد بازشو ها را در سیستم سقف دال بتنی پیش تنیده  خواهیم داشت  .

 وجود بازشوهای بزرگ  با ضعف  سازه ای و مشکلات اجرایی  همواره دغدغه طراحان سازه در سایر سیستمهای سازه ای از قبیل تیرچه بلوک یا سقف وافل  و یا سازه های فلزی میباشد لیکن در سیستم پیش تنیده این مشکلات رفع و هر گونه معماری در سازه قابل اجرا خواهد بود .


برچسب ها : ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.