» مزایای پیش تنیدگی » امکان حذف تیرها و کاهش ارتفاع طبقات و سازه

امکان حذف تیرها و کاهش ارتفاع طبقات و سازه

به هنگام طراحی سازه  با دهانه های بزرگ در سقف سازه های فلزی یا دال بتنی و یا تیرچه بلوک همواره به نسبت افزایش طول دهانه با افزایش ارتفاع تیر مواجه خواهیم شد که علاوه بر کاهش ارتفاع مفید طبقات ، ظاهری نامناسب در معماری داخلی ساختامن ایجاد می نماید . ولی از آنجاییکه در این […]

امکان حذف تیرها و کاهش ارتفاع طبقات و سازه

به هنگام طراحی سازه  با دهانه های بزرگ در سقف سازه های فلزی یا دال بتنی و یا تیرچه بلوک همواره به نسبت افزایش طول دهانه با افزایش ارتفاع تیر مواجه خواهیم شد که علاوه بر کاهش ارتفاع مفید طبقات ، ظاهری نامناسب در معماری داخلی ساختامن ایجاد می نماید . ولی از آنجاییکه در این سیستم امکان حذف تیرها و اویزها و یا کوتاهتر کردن آنها از حد معمول در سایر سیستمها وجود دارد، میتوان با افزایش دهانه بدون تیر و یا تیر ارتفاع کوتاه (تیر پیش تنیده شده ) سطح زیرین دال را بصورت سطحی یکپارچه بدست آورد . در نتیجه عبور کانالهای تاسیساتی نیز با سهولت امکان پذیر میباشد . همچنین پارتیشن بندی نیز بدون محدودیت قابل اجرا خواهد بود .
در بسیاری از موارد میتوان با حذف تیرها و یا کاهش ارتفاع انها ارتفاع کل سازه را پایین آورد و در نتیجه بخش قابل ملاحظه ای از هزینه ها در سازه کاهش خواهد یافت . در سقفهای پیش تنیده با توجه به کاهش ضخامت دال و امکان حذف اویز تیرها میتوان ارتفاع کف تا کف طبقات را کاهش داد . این امر باعث کاهش ارتفاع ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در ستون، دیوار برشی ، تیغه بندی ، نما، تاسیسات ……. میگردد .  بدین معنی که در ارتفاع ثابت میتوان از تعداد طبقات بیشتری استفاده کرد .این امر بخصوص در ساختمانهای بلند مرتبه که با توجه به قوانین موجود ساخت  و ساز محدودیت ارتفاع دارند حائز اهمیت است .برچسب ها : , , , , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.