برگزیده مطالب

» مزایای پیش تنیدگی » امکان ستون گذاری نامنظم
 214 بازدید

امکان ستون گذاری نامنظم

محدودیتهای استفاده از مصالحی همانند تیرچه بلوک در شکلهای نامنظم معماری و تاکید بر وجود تیر در اینگونه سازه ها باعث میگردد که طراحان معمار و سازه همواره با محدودیت طراحی و استفاده از المانهای مشخصی در سازه های بتنی معمولی  .روبرو شوند و ستونگذاری معمولا از آکس بندی منظم پیروی میکند . Rate this […]

امکان ستون گذاری نامنظم

محدودیتهای استفاده از مصالحی همانند تیرچه بلوک در شکلهای نامنظم معماری و تاکید بر وجود تیر در اینگونه سازه ها باعث میگردد که طراحان معمار و سازه همواره با محدودیت طراحی و استفاده از المانهای مشخصی در سازه های بتنی معمولی  .روبرو شوند و ستونگذاری معمولا از آکس بندی منظم پیروی میکند .


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.