» دانستنیهای ساختمانی » انواع سیمان پرتلند

انواع سیمان پرتلند

انواع سیمان پرتلند ( ASTM C 150 )، استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ : سیمان پرتلند مشتمل بر پنج نوع بشرح زیر میباشد: انواع سیمان پرتلند سیمان پرتلند نوع یک با نشانه “پ – ۱ “ به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن بکار می رود . سیمان پرتلند […]

انواع سیمان پرتلند

انواع سیمان پرتلند ( ASTM C 150 )، استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۹ :

سیمان پرتلند مشتمل بر پنج نوع بشرح زیر میباشد:

انواع سیمان پرتلند

سیمان پرتلند نوع یک با نشانه “پ – ۱ “

به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن بکار می رود .

سیمان پرتلند نوع دو با نشانه “پ – ۲ “

سیمان پرتلند نوع دو به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده مصرف ویژه آن در ساخت بتن هائی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات ها به آنها در حد متوسط باشد.

انواع سیمان پرتلند

سیمان پرتلند نوع سه “پ – ۳ “

به عنوان سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد در شرایطی که مقاومت اولیه زیاد مورد نظر باشد بکار میرود .

انواع سیمان پرتلند
سیمان پرتلند نوع چهارم “پ – ۴ “

به عنوان سیمان پرتلند با حرارت کم در شرایطی که حرارت هیدراتاسیون کم بتن موردنظر باشد بکار میرود .

انواع سیمان پرتلند
سیمان پرتلند نوع پنج “پ – ۵ “

به عنوان سیمان پرتلند ضد سولفات در شرایطی که مقاومت زیاد بتن در برابر سولفات ها موردنظر باشد بکار میرود.

سیمان مورد استفاده در دال پیش تنیده

در سقفهای پیش تنیده عموما” از سیمان پرتلند نوع دو استفاده میگردد .

انواع سیمان پرتلند


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : دانستنیهای ساختمانی

دیدگاه بسته شده است.