» آشنایی با پیش تنیدگی » بتن پیش تنیده چیست

بتن پیش تنیده چیست

بتن غیر مسلح بتن غیر مسلح در گذشته مدتهای مدیدی به عنوان مصالح ساختمانی بکار میرفت اما به هیچ عنوان مصالح سازه ای مناسبی محسوب نشده و قابل رقابت با فولاد ، سنگ ، چوب نیود چرا که بر خلاف مقاومت فشاری بالا ، در برابر تنشهای کششی بسیار ضعیف عمل میکند ، به همین علت […]

بتن پیش تنیده چیست

بتن غیر مسلح

بتن غیر مسلح در گذشته مدتهای مدیدی به عنوان مصالح ساختمانی بکار میرفت اما به هیچ عنوان مصالح سازه ای مناسبی محسوب نشده و قابل رقابت با فولاد ، سنگ ، چوب نیود چرا که بر خلاف مقاومت فشاری بالا ، در برابر تنشهای کششی بسیار ضعیف عمل میکند ، به همین علت از بتن صرفا به عنوان مصالح بنایی استفاده میشد ، بعدها مهندسین برای غلبه بر این ضعف  ، ترکیبی از فولاد مسلح کننده و بتن که امکان مقاومت در برابر نیروهای کششی و فشاری را ایجلد می نماید بکار گرفتند . 

در آغاز برای مسلح کردن بتن از آرماتور استفاده شده است که در اصطلاح عموم مهندسین و سازندگان به بتن آرمه معروف بوده است .

بتن پیش تنیده

به یک عضو بتنی تحت اثر تنش فشاری دائمی پیش تنیدگی میگویند .

تنش فشاری ناشی از نیروی پیش تنیدگی با حذف تنش کششی و یا حداقل محدود کردن آن سبب افزایش ظرفیت باربری عضو و کاهش تغییر شکل آن میشود .

تحت اثر باروارده بخش بالای تار خنثی تیر تحت فشار و بخش پایین آن تحت کشش قراردارد .

بتن به تنهایی قادر به تحمل مقدار قابل توجهی تنش فشاری است اما در کشش ضعیف میباشد و پس از حمل مقدار اندکی بار ، در منطقه تحت کشش ترک میخورد و تنش کششی به فولاد منتقل میشود .

در  بتن آرمه فقط بخشی از مقطع در فشار قرار میگیرد و از قابلیت حمل نیروی فشاری توسط بتن در کل مقطع استفاده نمیشود .

استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی(بتن پیش تنیده) ، بتن را به یکی از کاربردی ترین مصالح سازه ای تبدیل نمود .مطابق شکل زیر در بتن مسلح ، همه کشش ایجاد شده در پایین بتن بوسیله آرماتورها تحمل میشود .

بتن پیش تنیده چیست ؟

در بتن پیش تنیده تنشهای فشاری در جایی که تنشهای کششی بوجود می آید ، وارد شده و باعث مقاومت در برابر و یا خنثی شدن تنشهای کششی میشود .

بنابراین بتن همچون مواقعی که مقاومت کششی بالایی دارد ، رفتار میکند با این شرط که تنشهای کششی از تنشهای پیش فشاری تجاوز نکرده و ترک خوردگی  در پایین تیر رخ ندهد .

کنترل تنش کششی در بتن

برای کنترل تنشهای کششی در بتن میتوان از کابلهای پیش تنیده بهره گرفت .بکار گیری استرند پیش تنیدگی باعث افزایش مقاومت بتن در کشش شده و موجب کاهش ضخامت بتن مصرفی و سبک سازی سازه در دهانه های بزرگ میگردد .

از تکنولوژی پیش تنیدگی میتوان در سازه های بتنی و در دال بتنی دهانه های بزرگ و متوسط و تیرهای بتنی و پلهای بتنی و فلزی استفاده نمود .

بتن پیش تنیده چیست ؟


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : آشنایی با پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.