برگزیده مطالب

» مزایای پیش تنیدگی » بهبود عملکرد سازه ای
 163 بازدید

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد. Rate this post

بهبود عملکرد سازه ای

مزیتهای سقفهای پیش تنیده این امکان را به سازه میدهد تا کاهش وزن ایجاد شده به علت کاهش حجم مصالح مصرفی و همچنین سقف سازه ای یکپارچه که توسط سقف بتنی پیش تنیده ایجاد شده است در کاهش بار زلزله و عملکرد لرزه ای سازه بهبود اییجاد میگردد.برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی , مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.