» آشنایی با پیش تنیدگی » تاریخچه پیش تنیدگی

تاریخچه پیش تنیدگی

اولین تجربیات پیش تنیدگی ایده پیش تنیده کردن بتن به دلیل ضعف کششی آن از اوایل قرن بیستم میلادی شروع شد . این تکنولوژی در سال ۱۹۵۰ در کشور آمریکا آغاز گردید و با توجه به عیوب مختلف فولاد (ناپایداری الاستیک نیمرخ های فلزی ، خوردگی و زنگ زدگی ، فزونی بهای تولید و….) روش پیش تنیده […]

تاریخچه پیش تنیدگی

اولین تجربیات پیش تنیدگی

ایده پیش تنیده کردن بتن به دلیل ضعف کششی آن از اوایل قرن بیستم میلادی شروع شد .

این تکنولوژی در سال ۱۹۵۰ در کشور آمریکا آغاز گردید و با توجه به عیوب مختلف فولاد

(ناپایداری الاستیک نیمرخ های فلزی ، خوردگی و زنگ زدگی ، فزونی بهای تولید و….)

روش پیش تنیده کردن بتن معمولا” با کشیدن میلگرد  داخل آن و بتن ریزی روی میلگرد تحت کشش انجام میشد .

پس از گیرش اولیه بتن و رها کردن میلگرد نیروی وارده از میلگرد به عضو بتنی سبب پیش تنیده شدن آن میگردید .اما پس از گذشت یک مدت زمان ، نیروی پیش تنیدگی از بین میرفت و عضو پیش تنیده تبدیل به یک عضو بتن آرمه معمولی میگردید .

 

تلاش برای پیش تنیده کردن

سعی های اولیه برای پیش تنیده کردن بتن تقریبا” همگی به دو دلیل ناموفق بودند .

دلیل اول نادیده گرفتن اثرات اتلاف تنش ها خصوصا” ناشی از جمع شدگی ( shrinkage) و خزش (creep)  بتن 

دلیل دوم استفاده از فولاد معمولی بود . این دو  دلیل در ارتباط مستقیم با یکدیگر میباشند .

به عبارت دیگر با توجه به مقاومت پایین فولاد معمولی و عدم امکان اعمال مقدار زیادی نیروی پیش تنیدگی ،اثرات انقباضی ناشی از جمع شدگی و  خزش بتن پس از مدت زمان کوتاهی سبب از بین رفتن کل نیروی پیش تنیدگی اولیه میشدند .

 

اولین اقدامات در بکارگیری دهانه بزرگتر ، مصالح کمتر ، تغییر شکل کمتر ، قابلیت شکل پذیری و ضربه پذیری بیشتر ، حذف ترکهای کششی ، ظرافت و زیبایی طرح 

نکته کلیدی در اعضای پیش تنیده استفاده از فولاد با مقاومت بالا است . این نکته نخستین بار توسط یک مهندس فرانسوی به نام فرسینه مورد توجه قرار گرفت و یک سازه پلی به نام لوزانسی  در فرانسه به طول دهانه ۵۴ متر در سال ۱۹۴۱ میلادی اجرا شد . او به عنوان یکی از پیشگامان تکنولوژی بتن پیش تنیدگی به خوبی شناحته شده است .

سازه مذبور اگر چه اولین سازه موفق پیش تنیده بود ، اما بسیاری از مزایای پیش تنیدگی در آن به وضوح دیده میشد : دهانه بزرگتر ، مصالح کمتر ، تغییر شکل کمتر ، قابلیت شکل پذیری و ضربه پذیری بیشتر ، حذف ترکهای کششی ، ظرافت و زیبایی طرح 

بتن پیش تنیده هم اکنون در سطح وسیع متداول شده است .

 

 


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : آشنایی با پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.