» ترمیم سقفهای پیش تنیده » ترمیم سقفهای پیش تنیده

ترمیم سقفهای پیش تنیده

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است در ساخت سازه ها با کاربری های مختلف  در سالهای اخیر از روشهای نوین و مصالحی جدید بهره گرفته شود  در این میان بکار گیری سازه های پیش تنیده  در کشور ما نسبت به سالهای قبل بخشی از صنعت ساخت را در برگرفته است که با […]

ترمیم سقفهای پیش تنیده

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه ـ زلزله موجب گردیده است در ساخت سازه ها با کاربری های مختلف  در سالهای اخیر از روشهای نوین و مصالحی جدید بهره گرفته شود  در این میان بکار گیری سازه های پیش تنیده  در کشور ما نسبت به سالهای قبل بخشی از صنعت ساخت را در برگرفته است که با توجه به نوپا بودن و اجرای ان توسط افراد یا شرکتهای غیر متخصص  مشکلاتی را در زمینه اجرای اسکلت و روند تکمیلی پروژه بوجود آورده است ، که قدمهای اساسی اولیه  برای شروع عملیات ترمیم سقفهای پیش تنیده میبایست کنترل طراحی دال بتنی با نرم افزارهای استاندارد پیش تنیدگی و همچنین با شناخت مصالح  یا مواردی که باعث خرابی شده اند صورت پذیرد، ، چند گروه عمده خرابی یعنی طراحی اشتباه دال بتن پیش تنیده و خرابی ناشی از مراحل اجرای سقف پیش تنیده شامل نصب و کشش کابلها و خرابی ناشی از استفاده مصالح پیش تنیدگی غیر استاندارد و یا استفاده از مصالح بتنی غیر استاندارد  از علل ایجاد مشکلات در سازه بتنی پیش تنیده میباشد که  میبایست  قبل از هر اقدامی توسط کارشناسان بررسی و شناسایی شده سپس اقدامات اجرایی آغاز گردد .لذا این شرکت با تجربه و توان مهندسی متخصصین خود در قدم اول به شناسایی و تحلیل موارد  مشکل ساز پرداخته و سپس با تجهیزات و پرسنل فنی اقدام به تعمیر و بازسازی  سقفهای پیش تنیده مینماید .


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : ترمیم سقفهای پیش تنیده
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.