» مطالب خواندنی » شکل پذیری سازه

شکل پذیری سازه

شکل پذیری در سازه به عنوان خاصیت ذاتی اعضای سازه، نقش تعیین کننده در رفتار مصالح را دارد؛ این خاصیت در اعضا باعث میشود تغییر شکل های بزرگ قبل از شکست کامل در مصالح قابل نمایش باشند. به طور مثال تیری را در یک ساختمان در نظر بگیرید که در اثر بارهای وارده، بدون نشان […]

شکل پذیری سازه

شکل پذیری در سازه به عنوان خاصیت ذاتی اعضای سازه، نقش تعیین کننده در رفتار مصالح را دارد؛ این خاصیت در اعضا باعث میشود تغییر شکل های بزرگ قبل از شکست کامل در مصالح قابل نمایش باشند. به طور مثال تیری را در یک ساختمان در نظر بگیرید که در اثر بارهای وارده، بدون نشان دادن تغییر شکل ‌های قابل‌ ملاحظه، به طور ناگهانی شکست می‌خورد اما در مقابل، تیری را فرض کنید که تحت همان مقدار بار، قبل از شکست کامل، تغییرشکل‌ های زیادی را از خود نشان داده است در واقع ما می توانیم شکل‌پذیری سازه را به عنوان یک نشانه و هشدار دهنده برای انهدام سازه در نظر بگیریم.

مصالح

1-(DUCTILE) شكل پذير

به موادي گفته مي شود كه در بارنهايي كرنشهاي زيادي را تحمل مي كنند .

2-(BRITTLE) ترد يا شكننده

با رسيدن عضو به بار حداكثر به صورت ناگهاني دركرنش كم مي شكند .

اعضاي شكل پذير مثل بتن مسلّح قبل از گسيختگي (COLLAPSE) تغيير شكلهاي غيرارتجاعي (INELASTIC) قابل توجهي از خود نشان مي دهند.

مصالح شکل پذیر موادی هستند که تحمل بار در کرنشهای زیاد را بتوانند نشان دهند. برای اعضای بتن مسلح، شکلپذیری همان توانایی حمل تغییر شکلهای غیر ارتجاعی زیاد قبل از تخریب عضو است.  افزاش ارتفاع تیر رابطه باعث افزایش مقاومت نهایی می گرد اما افزایش آن بیش از 30% ارتفاع طبقه باعث کاهش شکلپذیری می گردد با افزایش درصد میله گرد شکلپذیری بیشتری می شود ولی بعد از رسیدن به حداکثر شکلپذیری با افزایش ان شکلپذیری کاهش می یابد .
با افزایش ارتفاع تیر رابط، حداکثر درصد میله گرد برای رسیدن به بیشترین شکلپذیری کاهش می یابد وجود فولاد فشاری در تیرهای با بتن پرمقاومت و بتنهای خودمتراکم میزان بارنهایی به شکل محسوسسی افزایش نمی شود ولی شکلپذیری آن افزایش می یابد ترک خوردگی در دیوارهای برشی بالدار، در لبه ازاد بالای بال شروع و با افزایش بار دچار تخریب می شود دیوارهای برشی پای سازه سریعتر از دیگر دیوارها دچار مفصل می شوند بال دیوار برشی قیل از جان دچار مفصل می شود دیوار برشی U شکل 7% جذب برش بیشتر و 5% شکلپذیری از دیوار Z شکل داشته است در ساختماهای کوتاهتر از 50 متر دیوارهای برشی در وسط پلان سبب افزایش شکلپذیری می شوند در ساختمانهای بلندتر از 50 متر هرچه دیوارها از مرکز جرم فاصله ی بیشترین بگیرند شکلپذیری ساخمان بیشتر می شود هرچه دیوارهای برشی به مرکز جرم ساختمان نزدیک باشند مقاومت تسلیم ساختمان بیشتر می شود دیوار برشی صلیب شکلپذیری نسبت به دیوار باکس شکل دارد. دیوارهای برشی باکس شکل وسط پلان نسبت به دیوارهای صلیبی مقاومت تسلیم بیشتری دارند. افزایش نقطه تسلیم آرماتور تاثیری روی سختی تیر ندارد ولی افزایش درصد آرماتور یا افزایش ضخامت پوشش باعث افزایش مقاومت تسلیم و ستی تیر می شود تاثیر افزایش درصد آرماتور در بالا بردن مقاومت تسلیم و سختی تیر بیشتر از ضخامت پوشش بتن می باشد.
 
در آيين  ACI در روش طرح براساس مقاومت فرض بر اين است كه در بار نهايي طرح سازه كليه مقاطع بحراني سازه به لنگرنهايي خود مي رسند پس در چنين حالتي بايستي تمامي اتصّالات وگره هاي چنين اعضايي قادربه مقابله با نيروهاي آرماتور(ناشي از لنگرنهايي)وتغيير شكل مربوطه تا حدتسليم باشند .
درصورتي كه يك سازه شكل پذير باشدمي تواند پذيراي بارهاي بيش از حد پيش بيني نشده؛ باشد مثل ضربه- بارهاي رفت وبرگشتي – نشست نا متقارن پي وتغييرات حجمي و…باشد .
در طراحي معمولا اين اثرات رادر نظر نمي گيرند وتنها بر شكل پذيري سازه براي مقابله با اين اثرات اكتفا مي كنند .
 

منابع :

1- کتب سازه های مهندسی

2- https://civilica.com/doc/537465


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی , نکات طراحی مبحث 9 سازه های بتنی

دیدگاه بسته شده است.