مطالب جدید

» نکات مبحث 7 » ضوابط شمع در فونداسیون

تاریخ انتشار : 2019/04/22 - 16:45

 کد خبر: 12088
 611 بازدید
 دیدگاه‌ها برای ضوابط شمع در فونداسیون بسته هستند

ضوابط شمع در فونداسیون

در تحليل ميزان بار انتقال يافته به شمعها بايد مشخصات هندسي و مكانيكي كلاهك سر شمع، موقعيت و طول شمعها، نحوه اتصال سر شمع، سختي شمعها و مشخصات بارهاي وارده مورد توجه قرار گيرد. در اين مقررات انواع گروه شمع از نظر تحليل و طراحي مورد توجه است. 1-6-6-7 ظرفيت باربري گروه شمع 1-1-6-6-7 از […]

ضوابط شمع در فونداسیون

در تحليل ميزان بار انتقال يافته به شمعها بايد مشخصات هندسي و مكانيكي كلاهك سر شمع،
موقعيت و طول شمعها، نحوه اتصال سر شمع، سختي شمعها و مشخصات بارهاي وارده مورد توجه قرار گيرد. در اين مقررات انواع گروه شمع از نظر تحليل و طراحي مورد توجه است.

1-6-6-7 ظرفيت باربري گروه شمع 1-1-6-6-7
از آنجا كه ظرفيت باربري هر شمع در گروه با ظرفيت باربري شمع تكي فرق دارد، بايد ضريب موسوم به اثر گروهي يا بازدهي گروه در محاسبه ظرفيت باربري گروه شمع در نظر گرفته شود. 2-1-6-6-7 ضريب بازدهي گروه شمع بستگي به فاصله و قطر شمعها، نوع خاك و روش اجراي شمع دارد. ضريب بازدهي گروه شمع در هر پروژه بايد با توجه به شرايط آن پروژه و براساس استفاده از دادهها و روابط تجربي مشابه تعيين گردد.

نشست گروه شمع با توجه به نكات زير تعيين گردد.
1-2-6-6-7 تخمين اوليه نشست گروه شمع را ميتوان با فرض پي گسترده معادل تخمين زد. عمق پي گسترده معادل بايد با توجه به نسبت باربري نوك و جدار شمع تعيين گردد. 2-2-6-6-7 محاسبه نهايي نشست گروه شمع با مدلسازي خاك با فنر )مدل وينكلر( قابل قبول نيست، زيرا اين روش براي محاسبه نشست دقت ندارد. بايد تحليل گروه شمع با لحاظ نمودن اندركنشهاي مختلف بين شمع، خاك و سرشمع انجام گيرد.

پیش تنیده-فروش مصالح پیش تنیده


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : نکات مبحث 7
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.