» نکات مبحث 9 » محل وصله پوششی میلگردهای طولی در ستون

محل وصله پوششی میلگردهای طولی در ستون

۱- طبق بند ۹-۲۳-۴-۲-۲-۳ از مبحث نهم برای قاب با شکل پذیری ویژه فقط در میانه طول ستون میشه وصله پوششی آرماتور های طولی انجام بشه و در محل های دیگه اجازه نداریم وصله پوششی داشته باشیم. ۲- درخصوص ستون در سیستم با شکل پذیری متوسط ،متأسفانه مبحث نهم صحبتی نکرده و برای همین توصیه […]

محل وصله پوششی میلگردهای طولی در ستون


۱- طبق بند ۹-۲۳-۴-۲-۲-۳ از مبحث نهم برای قاب با شکل پذیری ویژه فقط در میانه طول ستون میشه وصله پوششی آرماتور های طولی انجام بشه و در محل های دیگه اجازه نداریم وصله پوششی داشته باشیم.

۲- درخصوص ستون در سیستم با شکل پذیری متوسط ،متأسفانه مبحث نهم صحبتی نکرده و برای همین توصیه میشه در این ستون ها هم تنها در میانه ی ستون وصله پوششی صورت بگیرد.


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : نکات مبحث 9

دیدگاه بسته شده است.