» مطالب خواندنی » قدرت تخریب آتش سوزی در اعضای سازه ای

قدرت تخریب آتش سوزی در اعضای سازه ای

قدرت تخریب آتش ناشی ازمیزان کار مایه حرارتی آزادشده درهنگام آتش سوزی است. بخشی ازاین گرما در فضای آتش پخش می شود و مابقی جذب مواد ساختمانی واعضاء می شود. درنتیجه اعضای سازه ای استحکام مکانیکی خود را از دست می دهند ودریک دمای بحرانی تخریب می شوند ویا آسیب جدی به آنها وارد می […]

قدرت تخریب آتش سوزی در اعضای سازه ای

قدرت تخریب آتش ناشی ازمیزان کار مایه حرارتی آزادشده درهنگام آتش سوزی است. بخشی ازاین گرما در فضای آتش پخش می شود و مابقی جذب مواد ساختمانی واعضاء می شود. درنتیجه اعضای سازه ای استحکام مکانیکی خود را از دست می دهند ودریک دمای بحرانی تخریب می شوند ویا آسیب جدی به آنها وارد می شود.

میزان خسارت ناشی ازآتش ،ارتباط مسقیم با مدت ودمای ایجاد شده دارد.

باوجودآمار بالای آتش سوزی درایران وهزینه سالیانه زیاد ناشی آتش سوزی ، درانتخاب نوع سقف و سازه و طراحی سازه ها به این امر توجه لازم نمی شود.

کشور عزیزمان ایران روی بخشی ازکمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد وبه همین دلیل هرساله شاهد زمین لرزه های ویرانگر درسطح کشور هسیتم.

باتوجه به آسیب دیدن تاسیسات برق شهری وخطوط انتقال گاز درهنگام زلزله ،آتش سوزی پس ازوقوع زلزله می تواند باعث آسیب رساندن به ساختمانها شود.

باتوجه به اینکه بین ساختمانهای موجود فاصله لازم وجودندارد ،لذا آتش سوزی به سرعت گسترش پیدا خواهد کرد.

دراین زمان چند عامل سبب تشدید اثر آتش سوزی خواهد شد که که مختصرا به بررسی آنها می پردازیم:

۱- درهنگام زلزله تعداد زیادی از دیوارهای جدا کننده وپوشش روی اعضای سازه ای آسیب می بینند که خود باعث صدمه پذیری آنها نسبت به حرارت می شود که این مسئله برای اسکلتهای فلزی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

۲- وقوع زلزله شدید باعث ایجاد مفصل پلاستیک وتغییر شکلهای دائمی دربسیاری ازعضوها می شود که در نتیجه سازه نسبت به هرگونه افزایش تنش ، مقاومت کمتری نشان خواهد داد.

۳- دراثر زلزله ،بسیاری ازمسیرهای تردد صدمه می بینند وتخریب می شوند، درنتیجه دسترسی ماشینهای آتش نشانی به محلهای حادثه بامشکل روبرو می شود.

طبقه همکف دراکثر ساختمانهای مسکونی موجود ، محل توقف وسائل نقلیه است ومعمولاً ستونها ومهاربندهای این طبقه ، دارای پوشش محافظ نیستند.

باتوجه به اینکه مقاومت فولاد بدون پوشش درهنگام آتش سوزی استاندارد حدود ۱۵دقیقه است نیاز به بررسی مقاومت سازه ها دربرابر آتش ومقاصد طراحی ، آتش سوزی استاندارد باتابع دما- زمان مشخص درآئین نامه ها تعریف می شود ونمونه های اعضای ساختمانی درکوره های آزمایشگاهی باتغییرات دما نسبت به زمان منطبق با آتش استاندارد ،آزمایش می شوندقدرت تخریب آتش ناشی ازمیزان کار مایه حرارتی آزادشده درهنگام آتش سوزی است.

بخشی ازاین گرما در فضای آتش پخش می شود ومابقی جذب مواد ساختمانی واعضاء می شود درنتیجه اعضای سازه ای استحکام مکانیکی خود را از دست می دهند .


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.