» اجرای تخصصی سازه پیش تنیده » مجری تخصصی پیش تنیدگی

مجری تخصصی پیش تنیدگی

اجرای تخصصی پیش تنیدگی با بکار گیری پرسنل متخصص امر یکی از اهدافی است که این شرکت جهت ایجاد اطمینان کارفرمایان از نحوه اجرا و رسیدن به کیفیت مناسب و استاندارد های ACI مد نظر مد نظر قرار داده است . در این راستا بکار گیری پرسنل متخصص در امر نصب مصالح پیش تنیده ازاصول […]

مجری تخصصی پیش تنیدگی
مجری تخصصی پیش تنیدگی
اجرای سقف پیش تنیده توسط پرسنل متخصص

اجرای تخصصی پیش تنیدگی با بکار گیری پرسنل متخصص امر یکی از اهدافی است که این شرکت

جهت ایجاد اطمینان کارفرمایان از نحوه اجرا و رسیدن به کیفیت مناسب و استاندارد های ACI مد نظر

مد نظر قرار داده است .

در این راستا بکار گیری پرسنل متخصص در امر نصب مصالح پیش تنیده ازاصول اجرایی و حرفه ای

این شرکت در قراردادهای منعقده میباشد و همواره در اولویت بوده است .

به علت حساس و دقیق بودن روش اجرا در این سیستم سقف  ،استفاده از نقشه های shop drowing

نقشه تقاطع کابلها (up & down) ، جداول پروفیل و جداول کنترل مقدار کشش کابلها  را  همواره

در بخش اجرا در نظر داشته است  .

تجهیزات  هیدرولیکی مورد استفاده در بخشهای مختلف همواره توسط دستگاههای کالیبراسیون کنترل

و در صورت نیاز قبل از بکار گیری اصلاح میگردند .


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : اجرای تخصصی سازه پیش تنیده
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.