مصالح پیش تنیدگی

مصالح پیش تنیدگی با توجه تنوع و نوع سیستم پیش تنیدگی که در طراحی در نظر گرفته شده است دارای تنوع میباشد و میبایست کلیه مصالح پیش تنیدگی مورد استفاده در یک سقف به راحتی با یکدیگر اتصال یافته و نیروی مورد نظر را به بتن منتقل نمایند .

این شرکت با توجه به سوابق و تخصص پیش تنیدگی ، آمادگی فروش فروش مصالح پیش تنیدگی را داشته و در خدمت کارفرمایان محترم میباشد .

فروش مصالح پیش تنیدگی با توجه به نوع سیستم مورد استفاده به شرح ذیل خواهد بود :

فروش مصالح پیش تنیدگی با سیستم باندد (چسبیده bonded ) :

انکوریج ۳ رشته انکوریج ۵ رشته

گوه پیش تنیدگی wage

فوم انکوریج پیش تنیدگی

گیره انکوریج پیش تنیدگی

غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی

وصله اتصال انکوریج به غلاف پیش تنیدگی

استرند بدون روکش پیش تنیدگی با نمره های نیم اینچ و شش دهم اینچ

لوله گروت پیش تنیدگی

وصله غلاف پیش تنیدگی

هواکش گروت پیش تنیدگی

شلنگ تزریق پیش تنیدگی

خرک با ارتفاع ۵۰-۷۰-۱۰۰-۱۴۰-۱۶۰-۱۸۰

غلاف گالوانیزه

اسپیرال پیش تنیدگی مخصوص ابتدا و انتهای تاندون

خرید مصالح پیش تنیدگی