» وظایف مهندس ناظر » موضوعات مهم و پرتکرار در طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی

موضوعات مهم و پرتکرار در طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی

به‌طورکلی بر اساس آمارهای ارائه‌شده و همچنین پرونده‌های انتظامی بررسی‌شده در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، موارد حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهمی که ممکن باعث طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی شود به شرح زیر مییباشند: ۱- عدم اعلام و ثبت به‌موقع گزارش تخلفات به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توسط مهندس ناظر. […]

موضوعات مهم و پرتکرار در طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی

به‌طورکلی بر اساس آمارهای ارائه‌شده و همچنین پرونده‌های انتظامی بررسی‌شده در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، موارد حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهمی که ممکن باعث طرح شکایت از ناظران در شورای انتظامی شود به شرح زیر مییباشند:

۱- عدم اعلام و ثبت به‌موقع گزارش تخلفات به مرجع صدور پروانه (شهرداری) و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان توسط مهندس ناظر.

۲- عدم ثبت به‌موقع ظرفیت استفاده‌شده پروانه اشتغال به کار.

۳- عدم اعلام اضافه بنای ساختمانی به مرجع صدور پروانه توسط ناظر.

۴- پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظر همان ساختمان.

۵- عدم رعایت درز انقطاع بر اساس نقشه‌های مصوب، که این موضوع علاوه بر محکومیت‌های انتظامی، منجر به محکومیت‌های قضایی نیز می‌گردد.

۶- عدم اعلام و ثبت تغییر محل سکونت اعضا به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان.

۷- عدم رعایت مسائل ایمنی به‌ویژه مواردی که می‌توانند باعث بروز حوادث ناگوار شوند؛ نظیر عدم حفاظت از پرتگاه‌ها و…

✍️منبع: کتاب همراه ناظر ساختمان.


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : وظایف مهندس ناظر
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.