» مطالب خواندنی » نصب پله های موقت

نصب پله های موقت

طبق بند ۱۲-۷-۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به زیرزمین و طبقات، باید حداقل یک راه پله موقت نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداری گردد. ▪️پله های راه پله موقت […]

نصب پله های موقت

طبق بند ۱۲-۷-۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

در زمان احداث ساختمان برای حمل مصالح، رفت و آمد کارگران و دسترسی به زیرزمین و طبقات، باید حداقل یک راه پله موقت نصب شود و در تمام مدتی که عملیات ساختمانی ادامه دارد، به دقت از آن محافظت و نگهداری گردد.

▪️پله های راه پله موقت باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث الزامات عمومی ساختمان (مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان) و رعایت موارد زیر نصب شود:

▪️الف: پله های موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل یک متر، پهنای کف آنها حداقل ۲۸ سانتیمتر، ارتفاع آنها حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۲ سانتیمتر باشد.

▪️ب: از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضمن جلوگیری از لغزش و سقوط افراد، واجد استحکام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل ۲.۵ نسبت به حداکثر بارهای وارده باشد.

▪️پ: پس از اجرای رمپ و پاگرد پله های دائمی و تا زمان اجرای این پله ها استفاده موقت از شیب راه و پاگرد آنها، با رعایت مفاد بندهای فوق الزامی می باشد.

▪️ت: اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعد از برپایی و نصب، با نرده و حفاظ مناسب مطابق مفاد مبحث دوازدهم محافظت شوند.

 


برچسب ها : , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی , نکات مبحث 12

دیدگاه بسته شده است.