» مطالب خواندنی » نظارت مستمر یعنی چه؟

نظارت مستمر یعنی چه؟

▪️در قانون شهرداری‌ها ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰، ناظران موظف به «نظارت مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان می‌شوند. ▪️ولی همانطور که می‌دانیم ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره‌برداری می‌شود. ▪️از سویی در مبحث دوم مقررات […]

نظارت مستمر یعنی چه؟

▪️در قانون شهرداری‌ها ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰، ناظران موظف به «نظارت مستمر» بر اجرای عملیات ساختمان می‌شوند.

▪️ولی همانطور که می‌دانیم ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچکترین ضابطه فنی و ایمنی در آن، منجر به بروز اشکالات اساسی در استحکام بنا و یا بهره‌برداری می‌شود.

▪️از سویی در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان، ناظران موظف شده‌اند طی مراحل مشخصی شامل شروع به‌کار، تخریب، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت، سفت‌کاری، اجرای تاسیسات، نازک کاری و اتمام عملیات ساختمان، گزارش صحت و یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری ارایه نمایند.

این در حالی است که جزئیات انجام و اجرای مراحل فوق، بدلیل عدم حضور «تمام وقت» ناظران در کارگاه، تحت کنترل آن‌ها قرار ندارد.

با توجه به نکات فوق می‌توان گفت که منظور قانون‌گذار از نظارت مستمر نظارتی است که دارای دو وجه استمرار «مرحله‌ای» و «زمانی» به شرح زیر است:

▪️استمرار مرحله‌ای شامل نظارت پیوسته بر تمام مراحل عملیات ساختمانی بدون انقطاع هیچ مرحله ای از آن است. به عبارت بهتر ناظر بر کلیه مراحل شروع به‌کار، تخریب، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت‌بندی، سفت‌کاری، اجرای تاسیسات، نازک کاری و اتمام عملیات ساختمانی به طور پیوسته نظارت کرده و احاطه داشته باشد.

▪️استمرار زمانی شامل نظارت بر عملیات ساختمانی در فاصله زمانی متناسب با نوع کار و نوع پروژه است. به عبارت بهتر مثلا در مرحله اجرای اسکت و سقفهای پیش تنیده ، ناظر بر کلیه مراحل ساخت اسکلت، نحوه قالب بندی و همچنین اجرا و نصب مصالح پیش تنیدگی و کشش کابلها (استرند پیش تنیدگی ) در پای کار به موقع نظارت کرده و به آنها احاطه داشته باشد.

 


برچسب ها : , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.