» نکات اجرایی مبحث 9 سازه های بتنی » نگهداری سیمان فله

نگهداری سیمان فله

نگهداری سیمان فله فقط در سیلو مجاز است ، هنگام تغییر نوع سیمان، سیلوها باید کاملاً تمیز شوند. نگهداری و ذخیره سیمان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از ۹۰ درصد بیشتر باشد ، نباید در کیسه بیش از ۶ هفته و در سیلوهای مناسب از ۳ ماه تجاوز کند ، در صورت تجاوز از […]

نگهداری سیمان فله

نگهداری سیمان فله فقط در سیلو مجاز است ، هنگام تغییر نوع سیمان، سیلوها باید کاملاً
تمیز شوند. نگهداری و ذخیره سیمان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از ۹۰ درصد بیشتر باشد ،

نباید در کیسه بیش از ۶ هفته و در سیلوهای مناسب از ۳ ماه تجاوز کند ، در صورت تجاوز از مهلت های یاد شده،

سیمان باید قبل از مصرف آزمایش شود . سیمانی که برای مدت زیادی انبار شود ، ممکن است به صورت

کلوخه های فشرده در  آید . این گونه سیمان را می توان با غلتاندن کیسه ها روی کف اصلاح نمود .

چنانچه با یک بار غلتاندن کلوخه ها باز شود ، سیمان قابل مصرف است وگرنه با ید آزمایشهای مقاومت استاندارد

یا آزمایش افت ناشی از گرما دادن (افت سرخ شدن) به منظور اطمینان از مرغوبیت سیمان انجام شود.

چنانچه سیمانی مورد آزمایش قرار گیرد و ویژگیهای آن مطابق استاندارد نباشد ، دستگاه نظارت

حق دارد مصرف آن را ممنوع و خروج آن را از کارگاه خواستار شود. در موقع حمل و نقل سیمان، باید

برای جلوگیری از پخش گرد آن در هوا مقررات ایمنی ویژه ای را به مرحله اجرا گذاشت و به ویژه

برای پیشگیری از ورود آن به دستگاه تنفسی، باید در محلهایی که در آنجا سیمان حمل و نقل و

انبار می شود، دستگاههای تهویه تعبیه نمود.


برچسب ها : , ,
دسته بندی : نکات اجرایی مبحث 9 سازه های بتنی , مطالب خواندنی , نکات مبحث 9

دیدگاه بسته شده است.