مطالب جدید

» مطالب خواندنی » واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

تاریخ انتشار : 2019/09/15 - 17:15

 کد خبر: 13233
 617 بازدید
 دیدگاه‌ها برای واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها بسته هستند

واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

قطعه‌مالكيت قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي. تفكيك تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تجميع).   تجميع ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تفكيك)   مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين  مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي. […]

واژه‌های مورد استفاده در شهرداری‌ها

قطعه‌مالكيت

قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي.

تفكيك

تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تجميع).

 

تجميع

ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تفكيك)

 

مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين 

مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي.

 

سطح‌ساختماني‌ يا زيربنا

سطح ‌ساخته‌ شده‌ در مجموعه‌ طبقات‌ ساختمان.

ارتفاع ساختمان يا بنا

فاصله مرتفع ترين نقطه بام و در صورت وجود سقف شيبدار مرتفع ترين خط الراس بام از سطح گذر اصلي.

 

سطح‌معبر

متوسط‌ ارتفاع ‌بالاترين و پائين‌ترين نقطه گذرها، گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت.

 

پيلوت

قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضائي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده بوده و فاصله زير سقف آن از گذر 2.20 الي 2.50 متر باشد.

 

زيرزمين

قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح گذر در قسمت ‌مربوطه‌ حداكثر 1.2 متر باشد ويا محوطه پيلوت.

طبقه همكف

قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر حداكثر 1.2 متر و يا ارتفاع سقف آن از گذر بيش از 1.2 متر باشد و همچنين طبقه روي پيلوت.

طبقات‌فوقاني

كليه‌ طبقات ‌ساختمان‌ كه‌روي‌ طبقه ‌همكف ساخت شود.

 

برقطعه مالكيت يا بر زمين

قسمت يا قسمتهائي از حدود يك مالكيت كه مجاور گذر قرار داشته باشد.

 

فضاي آزاد (حياط)

سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري، گلكاري استخر، حوض ، آب نما ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تخصيص داده شده باشد .

پاركينگ

محل نگهداري صرفاّ وسائل نقليه به غير از محوطه ادارات، محلهاي كار و غيره كه هر آن قابل دسترسي باشد.

ايوانببینید چگونه کار می کند

سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد قرار گيرد.

 

بالكن

سطح‌ سرپوشيده ‌در طبقات بنا كه حداقل يك‌طرف آن باز شد.

 

تراس يا مهتابي

سطح ساختمان غير مسقف به غير از بام.

پيش‌آمدگي‌ یا كنسول

هرگونه ‌بيرون ‌آمدگي ‌ساختمان‌ در طبقات‌ فوقاني.

 

درخت

در ضوابط طرح تفصيلي اصفهان درخت به گياهاني اتلاق مي شود كه حداقل ارتفاع آن دو متر و محيط آن 50 سانتي متر باشد.

باغ

قطعه مالكيتي يا زميني كه به ازاء هر 5 متر مربع آن حداقل يك درخت وجود داشته باشد.

 

سطح مشرف

سطوحي از ساختمان كه در حريم اشراف ساختمان ديگري قرار گيرند.

 

پیش تنیده

مصالح پیش تنیده


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی , دانستنیهای ساختمانی

دیدگاه بسته شده است.