» انواع سقفهای پیش تنیده » پیش تنیدگی با سیستم باندد

پیش تنیدگی با سیستم باندد

در پیش تنیدگی با سیستم باندد ، پس از قالب بندی کف دال و دور قالب سقف و آرماتور بندی مش کف ،غلافهای ( با عرض و ارتفاع مشخص ) بصورت طولی و عرضی و  از روی یکدیگر با توجه به نوع منحنی عبور نموده و بر روی سقف پهن و به انکوریجهای پیش تنیدگی متصل […]

پیش تنیدگی با سیستم باندد

در پیش تنیدگی با سیستم باندد ، پس از قالب بندی کف دال و دور قالب سقف و آرماتور بندی مش

کف ،غلافهای ( با عرض و ارتفاع مشخص ) بصورت طولی و عرضی و  از روی یکدیگر با توجه به نوع

منحنی عبور نموده و بر روی سقف پهن و به انکوریجهای پیش تنیدگی متصل میگردند ، در پیش تنیدگی با

سیستم باندد کابلها ( استرند پیش تنیدگی بدون روکش ) بصورت دسته های با تعداد مختلف (با توجه به

نوع طراحی) ، بصورت طولی و عرضی داخل غلافها قرار گرفته . معمولا غلافها بصورت دندانه دار میباشند تا پیوستگی لازم کابل پیش تنیدگی با بتن از داخل و خارج غلاف مهیا گردد .سپس خرکهای ایجاد منحنی در زیر غلافها یا داکتها قرار گرفته و در پایان عملیات بتن ریزی انجام میشود . پس از رسیدن بتن به مقاومت لازم کابلهااسترند پیش تنیدگی (بدون روکش) توسط جک مخصوص که درشکل زیر نمایش داده میشود کشیده شده و سپس عملیات تزریق گروت داخل غلافها برای پرشدن فضاهای خالی داکتها انجام میشود .

در روش باندد نیروی پیش تنیدگی از طریق تنشهای پیوستگی بین بتن و کابل پیش تنیده (استرند) به عضو بتنی منتقل میگردد .

در زمان تزریق دوغاب سیمان داخل غلافها پیوستگی کامل کابل پیش تنیدگی و عضو بتنی حاصل میگردد .

اجرای سقف پیش تنیده

فروش مصالح پیش تنیده

پیمانکار پیش تنیدگی

تخفیف فروش مصالح پیش تنیده

استرند پیش تنیدگی

طراحی رایگان سازه پیش تنیده

استرند اروپایی

گوه پیش تنیدگی نیلینگ

 


برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : انواع سقفهای پیش تنیده
مطالب مرتبط

دیدگاه بسته شده است.