» مطالب خواندنی » کف صنعتی پیش تنیده

کف صنعتی پیش تنیده

سقف پیش تنیده ساخت کف صنعتی پیش تنیده درمحل انبارهای صنعتی از جرثقیلهایی برای انبار و برداشت بار از قفسه های چند طبقه استفاده میگردد . همچنین در چنین مکانهایی برای تولید از دستگاههایی استفاده میگردد که دارای ارتعاش و یا ضربه هستند که این نیروها به بتن زیرین منقل میگردد . کف صنعتی پیش […]

کف صنعتی پیش تنیده

سقف پیش تنیده

ساخت کف صنعتی پیش تنیده

درمحل انبارهای صنعتی از جرثقیلهایی برای انبار و برداشت بار از قفسه های چند طبقه استفاده میگردد . همچنین در چنین مکانهایی برای تولید از دستگاههایی استفاده میگردد که دارای ارتعاش و یا ضربه هستند که این نیروها به بتن زیرین منقل میگردد . کف صنعتی پیش تنیده بدون درز میتواند بارهای سنگین وارده را تحمل کرده و به کف زمین منقل نماید .

یک کف صنعتی مسلح متداول در زمانیکه ترک ها در روی آن ایجاد میشود برای حرکت ماشین آلات اختلال ایجاد مینماید و با گذشت زمان موجب تخریب بتن کف خواهد شد .

پیش تنیدگی برای الهای بطول تا ۱۰۰ متر میتواند اقتصادی باشد .بدین ترتیب میتوان یک کف بتنی به بزرگی ۱۰۰۰۰ متر مربع را بدون هیچ ترک و درز آزاد کننده تنش اجرا کرد . البته کف میتواند دارای درزهای اجرایی برای اجرای ساده تر نیز باشد .

کنترل ترک در پیش تنیدگی دال انبار

آرماتورهای به کار رفته برای کنترل ترک ، هیچ تاثیر خاصی روی ظرفیت خمشی دالهای متکی بر زمین ندارد ، اما بهره گیری از پس کشیدگی (پپیش تنیده پس کشیده ) برای کنترل ترک یک تاثیر سازه ای مهم دارد و اغلب منجر به طراحی دالهای نازکتر خواهد شد .

کنترل ترک کف متکی بر زمین

طراحان ترکها را در کفهای متکی بر زمین به سه روش عمده کنترل میکنند :

– درزها

– آرماتور گذاری

– پیش تنیدگی

درزها باعث میشوند که ترکها در محلهای از پیش تعیین شده ای ایجاد شوند که راحت تر قابل رفع و رجوع هستند .

هدف از آرماتور گذاری حذف ترکها نیست ، بلکه محدود کردن عرض انهاست .

پیش تنیدگی با تحت فشار قراردادن بتن عملا” ترکها را حذف میکند .

هر کدام از این روشها را میتوان بطور جداگانه به کار گرفت .

ضخامت دال بتنی متکی بر کف زمین

پیش تنیدگی در دال انبار ایجاد تنشهای فشاری میکند که میتواند تنش های کششی ایجاد شده در دال تحت تاثیر بارهای اعمالی را جبران کند .

معمولا” برای پیش تنیدگی دالهای کف از فشاری معادل ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده میشود . اگر برای یک دال کف پیش تنیده به مقدار ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شود ، اثر آن در مقاومت خمشی دال مانند آن است که مقاومت خمشی بتن به میزان ۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع افزایش پیدا کند .

برای دالهای تخت بارگذاری سنگین پیش تنیدگی معمولا” باعث کاهش ضخامت به میزان ۵۰ میلیمتر ، گاهی نیز بیشتر میشود .

اما در مورد بارهای سبک همیشه این اتفاق نمی افتد ، زیرا ممکن است حداقل ضخامت مجاز تعیین کننده ضخامت دال باشد .

تابیدگی کف بتنی صنعتی

تاب برداشتن پنل بتنی را به نحوی که لبه های آن بالاتر از وسطش قرار گیرد تابیدگی گویند . تابیدگی یکی از بدترین مشکلات کف سازی به شمار می آید که موجحب عدم چسبندگی و شکست لایه رویی کف و ترکهای سازه ای بر اثر جدا شدن لایه کف از روی زیر اساس ، ناهمواری سطح در محل درزها خواهد شد .

جلوگیری از تابیدگی کف با پیش تنیدگی

پیش تنیدگی دو طرفه مشکل تابیدگی را از بین میبرد . زیرا با سطحی از کابلهای پیش تنیدگی مواجه هستیم که از دو طرف بر بتن اعمال نیرو نموده و از حرکات کششی رو به بالای بتن جلوگیری می نماید . از این رو بسیاری از مشکلاتی که با بهره برداری از سالن صنعتی و در طولانی مدت با آن روبرو خواهیم شد در کف صنعتی بتن پیش تنیده  نخواهیم داشت .

اجرای سقف پیش تنیده

فروش مصالح پیش تنیده

پیمانکار پیش تنیدگی

تخفیف فروش مصالح پیش تنیده

استرند پیش تنیدگی

طراحی رایگان سازه پیش تنیده

 

 


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.