» وظایف مهندس ناظر » 14 نکته مهم در نظارت ساختمان

14 نکته مهم در نظارت ساختمان

1- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر” است.   2- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد. 3- مهندس ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. 4- مهندس ناظر نمي‌تواند هيچگونه رابطه […]

14 نکته مهم در نظارت ساختمان

1- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر” است.

 

2- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد.


3- مهندس ناظر نمي‌تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است.


4- مهندس ناظر نمي‌تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.


5- نظارت مشتمل بر حضور 4 ناظر از 4 رشته به صورت نظارت جمعی بوده و نوبتی یا جداگانه نیست.


6- مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد به صورت جمعی (در اموری که تواماً مربوط به 2 رشته یا بیشتر است) و یا فردی(در اموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در برابر مراجع قانونی مسئول و پاسخگو می‌باشند.


7- وظایف ناظران جنبه کنترلی دارد: ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آن‌ها  احداث مي‌گردد  از  لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار  مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.


8- کلیه ناظران هر پروژه موظفند هماهنگی لازم با ناظر هماهنگ کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند

و با اطلاع وی با سایر ناظران مذاکره و همفکری و همکاری نمایند.

 

9- کلیه ناظران هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به‌اتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید نموده و کلیه ویژگی‌های ملک ، همجواری‌ها و تاسیسات محلی و شهری را بررسی و صورتجلسه نمایند.


10- کلیه ناظران هر پروژه موظف به کنترل و تائید ترازها و موقعیت‌های مکانی و صورتجلسه نمودن آن‌ها به‌اتفاق

ناظر هماهنگ کننده می‌باشند.


11- کلیه ناظران هر پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان کار موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و

حفظ محیط زیست (طبق مفاد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان) به طور عمومی و در حدود صلاحیت

تخصصی خود و هماهنگی موارد با سایر ناظران و ارائه تذکرات کتبی به سازنده و مالک می‌باشند.


12- کلیه مهندسان ناظر به‌اتفاق موظف به تنظیم و امضای گزارش‌های مرحله‌ای می‌باشند و ناظر

هماهنگ کننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش‌ها بهه مراجع قانونی می‌باشد.


13- کلیه مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور مالک و سازنده) و امضاء صورتجلسه

مربوطه می‌باشند.


14- کلیه مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار به طور تدریجی موظف به کنترل نقشه‌های چون ساخت

تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تایید آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه به سازمان نظام

مهندسی ساختمان استان می‌ باشند.


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : وظایف مهندس ناظر

دیدگاه بسته شده است.