» وظایف مهندس ناظر » ۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان

۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان

۱- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر” است.   ۲- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد. ۳- مهندس ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ۴- مهندس ناظر نمی‌تواند هیچگونه رابطه […]

۱۴ نکته مهم در نظارت ساختمان

۱- نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان “نظارت مستمر” است.

 

۲- نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می‌یابد.


۳- مهندس ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است.


۴- مهندس ناظر نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.


۵- نظارت مشتمل بر حضور ۴ ناظر از ۴ رشته به صورت نظارت جمعی بوده و نوبتی یا جداگانه نیست.


۶- مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود، حسب مورد به صورت جمعی (در اموری که تواماً مربوط به ۲ رشته یا بیشتر است) و یا فردی(در اموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در برابر مراجع قانونی مسئول و پاسخگو می‌باشند.


۷- وظایف ناظران جنبه کنترلی دارد: ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آن‌ها  احداث می‌گردد  از  لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار  مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.


۸- کلیه ناظران هر پروژه موظفند هماهنگی لازم با ناظر هماهنگ کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند

و با اطلاع وی با سایر ناظران مذاکره و همفکری و همکاری نمایند.

 

۹- کلیه ناظران هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به‌اتفاق یکدیگر از محل پروژه بازدید نموده و کلیه ویژگی‌های ملک ، همجواری‌ها و تاسیسات محلی و شهری را بررسی و صورتجلسه نمایند.


۱۰- کلیه ناظران هر پروژه موظف به کنترل و تائید ترازها و موقعیت‌های مکانی و صورتجلسه نمودن آن‌ها به‌اتفاق

ناظر هماهنگ کننده می‌باشند.


۱۱- کلیه ناظران هر پروژه از زمان تجهیز کارگاه تا پایان کار موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و

حفظ محیط زیست (طبق مفاد مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان) به طور عمومی و در حدود صلاحیت

تخصصی خود و هماهنگی موارد با سایر ناظران و ارائه تذکرات کتبی به سازنده و مالک می‌باشند.


۱۲- کلیه مهندسان ناظر به‌اتفاق موظف به تنظیم و امضای گزارش‌های مرحله‌ای می‌باشند و ناظر

هماهنگ کننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش‌ها بهه مراجع قانونی می‌باشد.


۱۳- کلیه مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور مالک و سازنده) و امضاء صورتجلسه

مربوطه می‌باشند.


۱۴- کلیه مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار به طور تدریجی موظف به کنترل نقشه‌های چون ساخت

تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تایید آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه به سازمان نظام

مهندسی ساختمان استان می‌ باشند.


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : وظایف مهندس ناظر

دیدگاه بسته شده است.