اسپیسر پیش تنیدگی

اسپیسر پیش تنیدگی

اسپیسر پیش تنیدگی برای ایجاد منحنی در تاندوهای پیش تنیدگی کاربرد دارد . انتخاب ارتفاع این اسپیسر ها بستگی به ضخامت دال پیش تنیده داشته و عموما نمره های 16و 14و 10و 7 سانتیمتر کاربرد بیشتری دارند .

موارد مصرف :

1- دالهای بتنی پیش تنیده

2- تیرهای بتنی پیش تنیده

 

قیمت : تماس حاصل فرمایید