ست انکوریج پیش تنیدگی سه سوراخه

انکوریج سه سوراخه

ست انکوریج پیش تنیدگی  سه سوراخه جهت  استفاده در دال بتنی یا تیرها با سیستم پیش تنیدگی باندد (چسبیده) مورد استفاده قرار میگیرد .  وظیفه این مجموعه انتقال نیروی کابل های پیش تنیدگی (استرند) به بتن  میباشد و از ۴ قطعه تشکیل شده است :

۱- انکوریج

۲- انکر هد

۳- گوه (۳ عدد)

۴- فوم