ست انکوریج پیش تنیدگی ۵ سوراخه

انکوریج پیش تنیدگی

ست انکوریج پیش تنیدگی  ۵ سوراخه جهت  استفاده در دال بتنی یا تیرها با سیستم پیش تنیدگی باندد (چسبیده) مورد استفاده قرار میگیرد .  وظیفه این مجموعه انتقال نیروی کابل های پیش تنیدگی (استرند) به بتن  میباشد و از ۴ قطعه تشکیل شده است :

۱- انکوریج

۲- انکر هد

۳- گوه (۵ عدد)

۴- فوم

 

 

قیمت  : تماس حاصل فرمایید