ست انکوریج پیش تنیدگی 5 سوراخه

انکوریج پیش تنیدگی

ست انکوریج پیش تنیدگی  5 سوراخه جهت  استفاده در دال بتنی یا تیرها با سیستم پیش تنیدگی باندد (چسبیده) مورد استفاده قرار میگیرد .  وظیفه این مجموعه انتقال نیروی کابل های پیش تنیدگی (استرند) به بتن  میباشد و از 4 قطعه تشکیل شده است :

1- انکوریج

2- انکر هد

3- گوه (5 عدد)

4- فوم

 

 

قیمت  : تماس حاصل فرمایید