غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی

ghalaf pishtanidegi

غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی جهت محافظت از استرندهای بدون روکش مورد استفاده قرار میگیرد . طول این غلافها عموما” ۵ متر میباشد و برای اتصال آنها از رابط غلاف استفاده میشود .

موارد مصرف  غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی :

۱- دال بتنی پیش تنیده با سیستم باندد (چسبیده)

۲-پلهای پیش تنیده با سیستم باندد (چسبیده)

۳- مخازن بتنی

قیمت : تماس حاصل فرمایید