غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی

ghalaf pishtanidegi

غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی جهت محافظت از استرندهای بدون روکش مورد استفاده قرار میگیرد . طول این غلافها عموما” 5 متر میباشد و برای اتصال آنها از رابط غلاف استفاده میشود .

موارد مصرف  غلاف گالوانیزه پیش تنیدگی :

1- دال بتنی پیش تنیده با سیستم باندد (چسبیده)

2-پلهای پیش تنیده با سیستم باندد (چسبیده)

3- مخازن بتنی

قیمت : تماس حاصل فرمایید