» مطالب خواندنی » محل نمونه گیری از بتن

محل نمونه گیری از بتن

سوال : آیا محل نمونه گیری از بتن (ابتدای پمپ و انتهای لوله پمپ ) ممکن است بر نتیجه مقاومت نمونه اخذ شده اثر گذار باشد ؟ پاسخ : بله این دو نوع نمونه گیری نتایج مختلفی از نظر روانی درصد هوا ،چگالی و ختی مقاومت فشاری میتواند بوجود آورد بویزه اگر از بتن حبابدار […]

محل نمونه گیری از بتن

سوال : آیا محل نمونه گیری از بتن (ابتدای پمپ و انتهای لوله پمپ ) ممکن است بر نتیجه مقاومت نمونه اخذ شده اثر گذار باشد ؟

پاسخ :

بله این دو نوع نمونه گیری نتایج مختلفی از نظر روانی درصد هوا ،چگالی و ختی مقاومت فشاری میتواند بوجود آورد بویزه اگر از بتن حبابدار استفاده گردد و طول لوله پمپ نیز زیاد باشد . روانی و درصد هوا پس از پمپ کردن میتواند کاهش یابد . در مورد مقاومت فشاری وضعیت مشخصی از نظر کاهش یا افزایش موجود نیست  . اصولا در استاندارهای موجود به نمونه گیری از لوله پمپ اشاره ای نشده است و روش مشخصی دبده نمیشود .

نشریه  انجمن بتن سال ۹۷ شماره ۷۰

پیش تنیده

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : , ,
دسته بندی : مطالب خواندنی , نکات مبحث 9

دیدگاه بسته شده است.