» آشنایی با پیش تنیدگی » پیش تنیده پس کشیده

پیش تنیده پس کشیده

پیش تنیده پس کشیده پیش تنیده پس کشیده روش دیگر پیش تنیده کردن اعضاء بتنی میباشد که با دو روش bonded و unbonded انجام میشود . این روش همان گونه که از اسم آن پیداست با کشیدن کابل پیش تنیدگی پس از عملیات بتن ریزی و گیرش بتن انجام میشود .  اجرای پیش تنیده پس […]

پیش تنیده پس کشیده

پیش تنیده پس کشیده

پیش تنیده پس کشیده روش دیگر پیش تنیده کردن اعضاء بتنی میباشد که با دو روش bonded و unbonded انجام میشود .

این روش همان گونه که از اسم آن پیداست با کشیدن کابل پیش تنیدگی پس از عملیات بتن ریزی و گیرش بتن انجام میشود .

 اجرای پیش تنیده پس کشیده

در اجرای پیش تنیده پس کشیده ابتدا پس از قالب بندی بتن ،  کابلهای پیش تنیدگی با غلاف یا بدون غلاف  کار گذاشته میشوند  . استرندها در یک انتها در روش unbonded  توسط گیره و در روش  bonded با پیازی کردن سر کابل (بسکت کردن) مهار میگردد . پس از بتن ریزی و گیرش بتن کابل پیش تنیدگی که در یک انتها در روش unbonded  توسط گیره و در روش  bonded با پیازی کردن سر کابل (بسکت کردن) مهار میگردد و از انتهای دیگر توسط جک کشیده میشود . عمل کشیدن کابل ادامه می یابد تا نیروی پیش تنیدگی مورد نظر حاصل گردد .

توجه شود در حالت  unbonded  نیروی پیش تنیدگی فقط از طریق گیره های انتهایی به عضو بتنی منتقل میگرددو باید به ایمنی گیره ها و محفوظ نگه داشتن

آن ها توجه خاص گردد زیرا در صورت عدم اتصال درست و یا کیفیت نامناسب گوه ،در زمان کشیدن استرند از لبه کار و  از سمت دیگر با بیرون آمدن استرند

از گیرهای داخل بتن مواجه خواهیم شد که میبایست مجدد بخش انتهایی استرند از داخل بتن به بیرون کشیده شده و اصلاح گوه و نصب ان صورت گیرد

و مجددا” داخل بتن قرار داده شده  و بتن ریزی گردد و عملیات کشش مجدد انجام شود .

خطاهای رایج در سیستم آنباندد یا نچسبیده (unbonded)

در صورتیکه این خطا در داخل تیرها صورت گیرد ، بعلت سختی در تخریب بتن  تیر و دسترسی به گوه ها و استرند داخل ان عملا

اصلاح غیر ممکن خواهد بود و کشش این استرند انجام نخواهد شد که باعث پایین امدن ضریب ایمنی در تیر پیش تینده میگردد .

لذا بکارگیری روش bonded  برای بالا بردن ضریب ایمنی در پیش تنیدگی همواره توصیه میگردد . در اکثر پلهای بتنی نیز از روش

bonded  برای پیش تنیده کردن اعضاء استفاده میگردد .

سقف پیش تنیده ، اجرای سقف پیش تنیده ، فروش مصالح پیش تنیده ،طراحی سقف پیش تنیده ، پیمانکار پیش تنیدگی ، تخفیف فروش مصالح پیش تنیده ، استرند پیش تنیدگی ،طراحی رایگان سازه پیش تنیده ،استرند نیم اینچ اروپایی ، فروش مصالح نیلینگ خاک ، فروش مصالح نیلینگ خاک ، گوه پیش تنیدگی نیلینگ،تجهیزات پیش تنیدگی ، حداکثر دهانه در پیش تنیدگی ، مزایای پیش تنیدگی


برچسب ها : , , , , , , , , ,
دسته بندی : آشنایی با پیش تنیدگی , مطالب خواندنی

دیدگاه بسته شده است.