مطالب جدید

» مزایای پیش تنیدگی » ایجاد کنسولهای بلند تر

تاریخ انتشار : 2019/04/23 - 23:59

 کد خبر: 12144
 422 بازدید

ایجاد کنسولهای بلند تر

با استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی امکان ایجاد کنسولهای بلندتر در سقف پیش تنیده و سازه وجود دارد .

ایجاد کنسولهای بلند تر

با استفاده از تکنولوژی  پیش تنیدگی امکان ایجاد کنسولهای بلندتر در سقف پیش تنیده و سازه وجود دارد . محدودیتهایی که در سایر روشها امکان پذیر نمیباشد . این مزیت قابلیتهای گسترده ای را در اختیار طراحان معمار قرارداده . همچنین امکان مناسبتری برای استفاده از زیر بنای سازه را ایجاد میکند .در بسیاری از سازه هانظیر برجها  به دلیل عدم  کمبود فضای مشاع و فضای محدود زمین امکان ساخت مساحت مورد نظر بیشتر از نظر مهندس معمار و سازنده  که در فضای شهری در نظر گرفته شده است وجود ندارد . لیکن سقف های پیش تنیده این امکان را به سازنده میدهد تا با ایجاد کنسولهای بلند در طبقات سازه ای از فضای قرارگرفته در اختیار سازنده فراتر رفته و بتواند به مساحت بیشتری از ساخت دست یابد و از نظر اقتصادی سود آوری بیشتر عاید گردد ..


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.