» مزایای پیش تنیدگی » کنسولهای بلند سقف پیش تنیده

کنسولهای بلند سقف پیش تنیده

با استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی امکان ایجاد کنسولهای بلندتر در سقف پیش تنیده و سازه وجود دارد .

کنسولهای بلند سقف پیش تنیده

با استفاده از تکنولوژی  پیش تنیدگی امکان ایجاد کنسولهای بلندتر در سقف پیش تنیده و سازه وجود دارد . محدودیتهایی که در سایر روشها امکان پذیر نمیباشد . این مزیت قابلیتهای گسترده ای را در اختیار طراحان معمار قرارداده . همچنین امکان مناسبتری برای استفاده از زیر بنای سازه را ایجاد میکند .در بسیاری از سازه هانظیر برجها  به دلیل عدم  کمبود فضای مشاع و فضای محدود زمین امکان ساخت مساحت مورد نظر بیشتر از نظر مهندس معمار و سازنده  که در فضای شهری در نظر گرفته شده است وجود ندارد . لیکن سقف های پیش تنیده این امکان را به سازنده میدهد تا با ایجاد کنسولهای بلند در طبقات سازه ای از فضای قرارگرفته در اختیار سازنده فراتر رفته و بتواند به مساحت بیشتری از ساخت دست یابد و از نظر اقتصادی سود آوری بیشتر عاید گردد ..


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : مزایای پیش تنیدگی

دیدگاه بسته شده است.